Çocuğum 1. Sınıfa Hazır Mı

Çocuğunuzun 1. sınıfa uygunluğunu değerlendirmede;

 • Zihinsel Gelişim
 • Fiziksel Gelişim
 • Sosyal-Duygusal Gelişim

Alanlarında sahip olduğu birtakım yeterlilikler belirleyici olmaktadır.

ZİHİNSEL GELİŞİM

 • Dikkatini belirli bir süre toplayabilir.
 • Sorulara uygun cevaplar verir.
 • Gün içinde yaşadığı bir olayı anlatabilir.
 • Neden sonuç ilişkisi kurabilir.
 • Komutları dinleyip anlar ve yerine getirebilir.
 • Gerçek ve hayali olanı ayırt edebilir.

FiZİKSEL GELİŞİM

 • Koşabilir ve tek ayak üzerinde zıplayabilir.
 • El-göz koordinasyonu gelişmiştir.
 • İnsan resmi çizebilir. (Baş, vücut, kollar, bacaklar, ağız ve gözlerden oluşan)
 • Basit şekilleri kopyalama, sınırları taşırmadan boyama, verilen sıralamada ipe boncuk dizme gibi ince motor beceri gerektiren etkinlikleri yapabilir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

 • Duygularını ifade edebilir.
 • Akranları ile arkadaşlık kurabilir ve sürdürebilir.
 • Kurallı oyunlara aktif katılabilir ve sırasını bekleyebilir.
 • Eşyalarına sahip çıkabilir.
 • Özbakım becerilerini bağımsız yapabilir. (yemek yeme, giyinme, tuvalet vb.)