Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
30 Mar 21

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat sürekliliği sorunları, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle karakterize edilen bir nörolojik bozukluktur. Bu bozukluk, çocukluk çağından başlayarak yetişkinliğe kadar sürebilen bir durumdur. DEHB, bireylerin dikkatlerini sürdürmekte güçlük çekmeleri, aşırı hareketlilik göstermeleri ve dürtüsellik sergilemeleri ile kendini gösterir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminde başlayabilen ve yetişkinlikte de devam edebilen bir nörogelişimsel bozukluktur. DEHB'nin belirtileri üç ana kategori altında incelenebilir.

1. Dikkat Eksikliği Belirtileri

 • Dikkat süresinin kısa olması: Görevleri tamamlamakta güçlük, okuma veya dinleme sırasında dikkati sürdürmekte zorluk.
 • Dikkat dağınıklığı: Hareket halinde olmaksızın bile zihinsel olarak dağınıklık yaşama, kolayca sıkılma, detayları gözden kaçırma, unutkanlık, organizasyon ve zaman yönetimi becerilerinde zorluk.
 • İşitsel ve görsel dikkatte güçlük: İşitsel veya görsel uyaranlara odaklanmada zorlanma, dikkatin hızla dağılması.

2. Hiperaktivite Belirtileri

 • Duramama veya sürekli hareket etme: Yerinde duramama, sürekli elleri veya ayaklarıyla oynama, sık sık kalkıp dolaşma, aşırı aktif olma.
 • Huzursuzluk: Sık sık koltukta yer değiştirme, sıkıntı veya rahatsızlık belirtileri gösterme.
 • Aşırı konuşma: Durmaksızın konuşma, başkalarının sözünü kesme eğilimi.

3. Dürtüsellik Belirtileri

 • Davranış kontrolünde zorluk: Düşünmeden hareket etme, ani tepkiler verme, sabırsızlık.
 • Sözünü kesme: Başkalarının konuşmasını sürekli kesme, konuşma sırasında beklememe.
 • Risk alma: Tehlikeli veya riskli davranışlara meyil gösterme.


DEHB belirtileri, bireyden bireye farklılık gösterebilir ve çocukluk döneminde başlar. Ancak, bazı belirtiler yetişkinlikte daha az belirgin olabilir. Belirtiler, günlük işlevsellikte bozulmalara neden olabilir ve bireyin eğitim, iş ve ilişkilerinde zorluklar yaşamasına yol açabilir.


Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Nedenleri

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuklarda yaygın bir nörobiyolojik bozukluktur. Ancak, tam olarak nedeni bilinmemektedir. DEHB'nin gelişiminde birden çok faktörün etkili olduğu düşünülmektedir. İşte DEHB'nin potansiyel nedenleri hakkında bazı bilgiler:

 1. Genetik Faktörler: DEHB'nin genetik bir yatkınlık olduğuna inanılmaktadır. Ailelerde DEHB olan çocukların, DEHB riski taşıyan genlere sahip olma olasılığı daha yüksektir. Yani, ailede DEHB öyküsü olan çocuklar DEHB geliştirme riski altındadır.
 2. Beyin Kimyası ve İletişim: DEHB'li çocuklarda beyinde dopamin, noradrenalin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin düzeyinde dengesizlikler olduğu düşünülmektedir. Bu kimyasal maddeler, beyin hücreleri arasındaki iletişimi düzenleyen önemli rol oynarlar. Bu dengesizlikler, dikkat, dürtü kontrolü ve hareketi düzenleme gibi becerileri etkileyebilir.
 3. Beyin Yapısı ve Fonksiyonları: DEHB'li çocuklarda, beyin yapıları ve işlevlerinde farklılıklar gözlemlenmiştir. Beyindeki frontal korteks, bazal gangliyonlar ve limbik sistem gibi bölgelerin etkilenmesiyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri ortaya çıkabilir.
 4. Prematürite veya Düşük Doğum Ağırlığı: Bazı çalışmalar, prematüre doğan veya düşük doğum ağırlığına sahip olan çocuklarda DEHB riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak, bu durumun kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir.
 5. Çevresel Faktörler: Çevresel etkenlerin DEHB'nin gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Sigara içimi, alkol veya madde kullanımı, düşük sosyoekonomik düzey, aile içi stres, beslenme faktörleri ve çocuğun erken çocukluk döneminde maruz kaldığı toksinler gibi faktörler DEHB riskini artırabilir.
 6. İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Bazı araştırmalar, aşırı internet ve teknoloji kullanımının DEHB belirtilerinin artmasına katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Sürekli olarak ekran başında uzun saatler geçirmek, dikkat dağınıklığına ve hiperaktiviteye neden olabilir.
 7. Beslenme Faktörleri: Bazı araştırmalar, düşük omega-3 yağ asidi seviyeleri, demir eksikliği veya yüksek şekerli yiyeceklerin DEHB riskini artırabileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, bu faktörlerin DEHB'nin nedeni olduğunu kesin olarak belirtmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
 8. Psikososyal Faktörler: Çocuğun aile ortamı, ebeveyn tutumu, çevresel stres ve travmalar gibi psikososyal faktörler de DEHB'nin gelişiminde etkili olabilir. Destekleyici bir aile ortamı ve sağlıklı ilişkilerin DEHB belirtilerini hafifletebileceği düşünülmektedir.

DEHB'nin nedeni karmaşık ve çok faktörlü bir etkileşimin sonucu olduğu düşünülmektedir. Genetik yatkınlığın yanı sıra çevresel etkenlerin ve beyin biyolojisinin birleşimi, DEHB'nin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Ancak, DEHB'nin kesin nedenleri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Teşhisi Nasıl Konur?

DEHB'nin teşhisi bir çocuk psikiyatristi tarafından gerçekleştirilir. DEHB teşhisi koymak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Klinik Değerlendirme: Bir çocuk psikiyatri uzmanı, çocukla ve ailesiyle bir dizi görüşme yaparak semptomları, geçmişi ve davranışları hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Bu görüşmeler, çocuğun davranışlarının nasıl etkilediği, semptomların ne kadar süredir var olduğu ve diğer olası etkenlerin dışlanması gibi konuları kapsar.
 2. Gözlem: Çocuk psikiyatri uzmanı, çocuğun davranışlarını ve etkileşimlerini gözlemleyebilir. Bu, çocuğun dikkat süresi, hiperaktivite düzeyi, dürtüsellik ve uyum becerileri gibi faktörleri değerlendirmek için yapılır. Ayrıca, çocuğun eğitim ortamında ve diğer sosyal ortamlarda nasıl davrandığına dair gözlemler de yapılabilir.
 3. Ebeveyn ve Öğretmen Görüşleri: Çocuğun ebeveynleri ve öğretmenleri, çocuğun davranışlarını ve semptomlarını değerlendirmek için anketler doldurabilir. Bu anketler, çocuğun dikkat, hiperaktivite ve dürtüsellik düzeyini objektif bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 4. Tanısal Kriterlerin Değerlendirilmesi: Amerikan Psikiyatri Birliği'nin (APA) Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-5 (DSM-5), DEHB'nin tanısal kriterlerini belirlemiştir. Çocuk psikiyatri uzmanı, çocuğun semptomlarını DSM-5 kriterlerine göre değerlendirir ve uygunluğunu belirler.
 5. Diğer Olası Etkenlerin Dışlanması: DEHB semptomları, başka sağlık sorunları veya psikososyal faktörlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, çocuk psikiyatri uzmanı, semptomların diğer olası etkenlerden kaynaklanmadığından emin olmak için gerekli tetkikleri yapabilir veya başka uzmanlardan danışmanlık alabilir.

DEHB'nin teşhisi, yukarıda belirtilen adımların bir kombinasyonunu içerebilir. Uzmanın çocuğun durumunu tam olarak değerlendirmesi ve diğer olası etkenleri dışlaması önemlidir. DEHB teşhisi konulan bir çocuğun tedavisi, genellikle bir çocuk psikiyatri uzmanı tarafından reçete edilen bilişsel davranış terapisi, ilaç tedavisi veya bir kombinasyonuyla yönetilir.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Yanlış Anlamalar

DEHB hakkında birçok yanlış anlama bulunmaktadır. Yaygın yanlış anlamalardan bazıları şunlardır:

 1. DEHB sadece çocuklarda görülür: Bu yanlış bir inanıştır. DEHB, çocukluk döneminde başlayabilir, ancak yetişkinlikte de devam edebilir. Birçok insan, DEHB belirtileriyle yetişkinlikte de karşılaşabilir ve teşhis edilebilir.
 2. DEHB, düşük zeka veya akademik yeteneksizlik anlamına gelir: DEHB, zeka seviyesiyle ilişkili değildir. Birçok DEHB'li birey normal veya üstün zeka seviyelerine sahip olabilir. Ancak DEHB, öğrenme güçlükleri yaşama riskini artırabilir. Bu nedenle, DEHB'li bireylerin bazıları akademik zorluklarla karşılaşabilir, ancak bu durum tüm DEHB'li bireyler için geçerli değildir.
 3. DEHB, bir çocuğun yetiştirilme tarzı veya kötü disiplin nedeniyle ortaya çıkar: DEHB'nin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin bir kombinasyonu DEHB'ye katkıda bulunabilir. DEHB, bir çocuğun kötü disiplin veya ebeveynlik tarzı nedeniyle ortaya çıkmaz ve ebeveynin suçu değildir.
 4. DEHB, her zaman hiperaktivite belirtileriyle kendini gösterir: DEHB, sadece hiperaktivite belirtileriyle sınırlı değildir. Dikkat eksikliği ve dürtüsellik belirtileri de bulunabilir. Bazı DEHB'li bireyler hiperaktivite belirtilerinden ziyade daha çok dikkat eksikliği belirtileri gösterebilir.
 5. DEHB, sadece erkek çocukları etkiler: DEHB, erkek çocuklarda daha sık görülme eğiliminde olmasına rağmen, kız çocuklarında da ortaya çıkabilir. Kızlarda DEHB genellikle daha az belirgin olabilir veya farklı şekillerde kendini gösterebilir, bu nedenle kız çocuklarda DEHB sıklıkla gözden kaçabilir.

Bu yanlış anlamalar, DEHB hakkında toplumda bilinçsizlik ve yanlış fikirlerin oluşmasına neden olabilir. DEHB'nin gerçek doğasını anlamak ve toplumda farkındalığı artırmak önemlidir, çünkü doğru bilgiyle donanmış bir yaklaşım DEHB'li bireylere daha iyi destek sağlamaya yardımcı olabilir.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi

DEHB'nin tedavisi, genellikle birçok farklı yöntemin kombinasyonunu içerir ve bireysel olarak uyarlanmalıdır. DEHB tedavisinde sık kullanılan yöntemler şunlardır:

 1. İlaç tedavisi: DEHB'nin semptomlarını kontrol altına almak için genellikle stimulan veya non-stimulan ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, dikkat sürekliliğini artırır, hiperaktiviteyi azaltır ve dürtüsel davranışları kontrol etmeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, bir çocuk psikiyatristi veya çocuk doktoru tarafından değerlendirme ve reçete ile yönlendirilmelidir.
 2. Davranış terapisi: Davranış terapisi, DEHB semptomlarıyla başa çıkmak ve olumlu davranışları teşvik etmek için kullanılan etkili bir tedavi yaklaşımıdır. Eğitim programları, aile danışmanlığı ve davranış değiştirme teknikleri gibi çeşitli yöntemler içerebilir. Davranış terapisi, çocuğun organizasyon becerilerini, zaman yönetimini, problem çözme yeteneklerini ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.
 3. Eğitimsel düzenlemeler: DEHB'li çocuklar için uygun eğitimsel düzenlemeler yapılması önemlidir. Öğretmenler ve okul personeli, öğrencinin öğrenme ortamını optimize etmek için destek sağlayabilir. Bireyselleştirilmiş eğitim planları, daha fazla yapılandırma, görsel yardımcılar, kısa çalışma süreleri, sık mola verme gibi stratejiler uygulanabilir.
 4. Destekleyici çevre: DEHB'li çocukların destekleyici bir çevreye ihtiyaçları vardır. Aileler, çocuklarına sabır, anlayış ve sevgiyle yaklaşmalıdır. Düzenli rutinler oluşturmak, evde düzeni sağlamak, açık ve tutarlı kurallar koymak önemlidir. Ayrıca, DEHB'li çocuklar için sosyal destek sistemleri, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerine ve sosyal becerilerini pratiğe dönüştürmelerine yardımcı olabilir.
 5. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri: Bazı çalışmalar, DEHB semptomlarını hafifletebilecek bazı diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin olduğunu öne sürmektedir. Örneğin, omega-3 yağ asitleri içeren besinlerin tüketimi, uygun uyku düzeni, düzenli egzersiz yapma ve stres yönetimi gibi faktörler DEHB semptomlarının yönetimine katkıda bulunabilir.

DEHB tedavisi, bireysel olarak uyarlanmalı ve birçok farklı faktörü dikkate almalıdır. Bir çocuk psikiyatristi çocuğun durumunu değerlendirecek ve en uygun tedavi planını belirleyecektir.


Ailelerin ve Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Başa Çıkma Stratejileri

Aileler ve öğretmenler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarla başa çıkmak için aşağıdaki stratejileri uygulayabilir:

 1. Eğitim ve Bilgi Edinme: Aileler ve öğretmenler, DEHB hakkında bilgi edinerek semptomları ve yönetim stratejilerini anlamalıdır. Bu, DEHB'li çocukların ihtiyaçlarını ve zorluklarını daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.
 2. Yapılandırma ve Rutin Oluşturma: Düzenli ve tutarlı bir rutin, DEHB'li çocuklar için önemlidir. Aileler ve öğretmenler, çocuğun günlük rutinini planlamak ve organize etmek için yardımcı olmalıdır. Net kurallar, beklentiler ve takvimler oluşturmak, çocuğun daha iyi odaklanmasına ve düzenli bir şekilde görevleri yerine getirmesine yardımcı olabilir.
 3. Görevleri Parçalara Ayırma: Büyük ve karmaşık görevleri küçük adımlara bölerek çocuğun başarı şansını artırabilirsiniz. Bu şekilde, çocuk daha erişilebilir hedeflere odaklanabilir ve ilerleme kaydettikçe motivasyonu artabilir.
 4. Somut İşaretler ve Görsel Yardımcılar: Görsel ipuçları ve hatırlatıcılar, çocuğun dikkatini ve odaklanmasını artırabilir. Örneğin, yapılacaklar listeleri, zaman yönetimi araçları, renkli kodlamalar veya hatırlatıcı notlar kullanmak faydalı olabilir.
 5. Pozitif Takviye ve Motivasyon: Aileler ve öğretmenler, çocuğun başarılarını ve olumlu davranışlarını sık sık takdir etmelidir. Pozitif takviye, çocuğun motivasyonunu artırabilir ve istenen davranışları teşvik edebilir. Küçük ödüller, övgüler veya ayrıcalıklar gibi teşvik sistemleri kullanmak etkili olabilir.
 6. İletişim ve İşbirliği: Aileler ve öğretmenler arasında sürekli bir iletişim ve işbirliği önemlidir. Bilgi paylaşımı, güncellemeler, sorunların tartışılması ve stratejilerin koordinasyonu, çocuğun daha tutarlı bir şekilde desteklenmesini sağlayabilir.
 7. Sınıf Ortamının Uyarlanması: Öğretmenler, sınıf ortamını DEHB'li çocuklara uygun hale getirmek için bazı düzenlemeler yapabilir. Örneğin, görevlerin sıralanması, sınıf içi uyaranların azaltılması, daha fazla hareket imkanı sağlama veya özel çalışma alanları oluşturma gibi düzenlemeler yapılabilir.
 8. İşbirliği ve Destek Gruplarına Katılma: Aileler, DEHB ile başa çıkmak için destek gruplarına katılabilir ve diğer ailelerle deneyimlerini paylaşabilir. Bu tür gruplar, bilgi alışverişi, duygusal destek ve strateji paylaşımı sağlayabilir.

Unutmayın, her çocuk farklı olduğu için stratejilerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bireyselleştirilmiş yaklaşım ve sürekli deneme yanılma ile DEHB semptomlarının yönetimi için en uygun stratejiler bulunabilir. Profesyonel bir uzmana danışmak da yardımcı olabilir.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Yaşayan Çocuklar Nasıl Başarılı Olabilirler?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukların geleceği, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. DEHB, çocukların akademik başarılarını, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitelerini etkileyebilir. Ancak, uygun tedavi, destek ve yönetim stratejileriyle birlikte, DEHB'li çocuklar da başarılı bir gelecek inşa edebilirler.

DEHB ile yaşayan çocukların geleceği üzerinde olumlu etkisi olan bazı faktörler:

 1. Tedavi ve Destek: Uygun tedavi ve destek, DEHB semptomlarının yönetimine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, davranış terapisi ve eğitimsel düzenlemeler gibi yöntemlerle semptomlar kontrol altına alınabilir. Ailelerin ve öğretmenlerin desteğiyle, çocuk DEHB'yi daha iyi anlayabilir ve başa çıkma stratejilerini öğrenebilir.
 2. Eğitim Desteği: DEHB'li çocuklar için uygun eğitim düzenlemeleri, başarılarını artırabilir. Bireyselleştirilmiş eğitim planları, özel eğitim hizmetleri, ek destek ve öğretmenlerin dikkatlerini artıran stratejiler, çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.
 3. Öz-yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi: DEHB'li çocuklar, öz-yönetim becerilerini geliştirdiklerinde daha bağımsız ve başarılı olabilirler. Zaman yönetimi, organizasyon, planlama ve problem çözme gibi beceriler, çocuğun akademik ve sosyal hayatında başarılı olmasına yardımcı olabilir.
 4. Destekleyici Sosyal Çevre: Aile, arkadaşlar ve toplumun genel desteği, DEHB'li çocukların kendilerini kabul etmelerine ve güvenlerini artırmalarına yardımcı olabilir. Pozitif sosyal ilişkiler, arkadaşlık becerilerinin gelişimi ve sosyal destek, çocuğun olumlu bir gelecek kurmasına katkıda bulunabilir.
 5. Yetişkinlik Döneminde Uyum Sağlama: DEHB'li çocukların bazı semptomları yetişkinlik döneminde de devam edebilir. Ancak, uygun yönetim stratejileri, meslek seçimi ve uygun çalışma ortamı gibi faktörlerle birlikte, DEHB'li bireyler de iş hayatında başarılı olabilir ve sosyal ilişkilerini sürdürebilir.

DEHB'li çocukların geleceği, çocuğun bireysel özelliklerine, tedaviye erişimine, destek sistemine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Her bir bireyin potansiyeli farklıdır ve uygun destek ve fırsatlarla, DEHB'li çocuklar da mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yaşam sürdürebilirler.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Son Araştırmalar ve Gelişmeler

DEHB ile ilgili olarak yapılan bazı araştırmaların genel eğilimleri ve gelişmeler şu şekildedir:

 1. Genetik Faktörler: DEHB'nin genetik yatkınlıkla ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Son araştırmalar, DEHB'nin karmaşık bir genetik temeli olduğunu ve birden fazla genin etkileşimine bağlı olduğunu göstermektedir. Genetik araştırmalar, DEHB'nin nedenlerini ve risk faktörlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.
 2. Farmakolojik Tedaviler: DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir. İlaç tedavisi, semptomların kontrol altına alınmasında etkili olabilir, ancak her birey için en uygun tedavi protokolünün belirlenmesi önemlidir. Son gelişmeler, ilaç tedavisinin doz ayarlaması, yan etkileri ve uzun vadeli etkileri üzerinde odaklanmaktadır.
 3. Bilişsel Eğitim ve Davranış Terapisi: DEHB'li çocuklar için bilişsel eğitim ve davranış terapileri etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Bu terapiler, çocuğun bilişsel işlevlerini geliştirmeye, öz-düzenlemeyi öğrenmeye ve sosyal becerilerini güçlendirmeye odaklanır. Son araştırmalar, bu terapilerin etkinliği ve uzun vadeli sonuçları üzerinde çalışmaktadır.
 4. Çevresel Faktörler: DEHB'nin çevresel faktörlerle ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir. Stres, beslenme, uyku düzeni ve çevresel toksinler gibi faktörlerin DEHB semptomlarını etkileyebileceği öne sürülmektedir. Bu alandaki çalışmalar, çevresel etkilerin DEHB üzerindeki rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.