Zihinsel Gerilikler
30 Mar 21

Zihinsel Gerilikler

Zihinsel gerilikler, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan davranış ve düşünce bozukluklarıdır. Bu bozukluklar, insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyebilir ve onların sosyal, akademik veya iş hayatında zorluklar yaşamasına neden olabilir.

Zihinsel gerilikler, genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkar ve bazıları çocuklukta ortaya çıkmaya devam edebilir. Ancak, bazı zihinsel gerilikler ilk kez yetişkinlikte ortaya çıkabilir. Zihinsel gerilikler, genellikle kalıcıdır ve bir kez ortaya çıktıktan sonra insanın yaşamının geri kalanında devam edebilir. Ancak, planlanan uygun bir tedavi ile insanlar bu geriliklerle başa çıkabilir ve normal bir yaşam sürdürebilirler.

Zihinsel gerilikler arasında en yaygın olanlar şunlardır:

 • Otizm spektrum bozukluğu: Bu bozukluk, insanların sosyal ilişkiler kurma, iletişim kurma ve davranışlarını anlamlandırma yeteneklerinde bozukluklar neden olur. Otizm spektrum bozukluğu, çocuklukta ortaya çıkabilir ve insanın yaşamının geri kalanında devam edebilir.

 • Düşük Doğum Ağırlığı: Düşük doğum ağırlığı, bebeğin doğumda normal doğum ağırlığının altında doğmasıdır. Düşük doğum ağırlığı, bebeğin gelişimi ve sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve zihinsel gerilikler gibi davranış ve düşünce bozukluklarına da neden olabilir. Düşük doğum ağırlığı, genellikle bebeklerin doğumdan önceki süreçteki sağlık sorunlarından kaynaklanır.


Çocuk ve Ergenlerde Zihinsel Gerilikler Nasıl Anlaşılır?

Çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler, genellikle çocuğun veya ergenin davranışlarındaki değişiklikler ve sıkıntıları gösterir. Bu nedenle, çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler genellikle çocuğun veya ergenin annesi, babası, öğretmeni veya diğer bakım verenler tarafından fark edilir. Ancak, zihinsel geriliklerin belirtileri farklı insanlarda farklı olabilir ve bu nedenle çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler tespit edilirken çocuğun veya ergenin tüm belirtileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tespit edilmesinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Ölçme araçları: Çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler, genellikle çocuğun veya ergenin davranışlarını ölçen araçlar ve testler kullanılarak tespit edilir. Örneğin, çocuklar için özel olarak tasarlandığı için çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi bozuklukları tespit etmek için kullanılan ölçme araçları vardır.

 • Fiziksel muayene: Çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler, genellikle çocuğun veya ergenin fiziksel muayenesi sırasında tespit edilebilir. Bu, çocuğun veya ergenin beyin ve sinir sisteminin normal bir şekilde çalışıp çalışmadığını anlamaya yardımcı olabilir.

 • Görüşmeler: Çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler, genellikle çocuğun veya ergenin annesi, babası veya diğer bakım verenleriyle yapılan görüşmeler sırasında tespit edilebilir. Bu görüşmeler, çocuğun veya ergenin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını anlamaya yardımcı olabilir.

Çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler tespit edildiğinde, çocuğun veya ergenin bir psikiyatrist veya psikolog tarafından değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi önerilebilir. Tedavi, çocuğun veya ergenin belirtilerine göre değişiklik gösterebilir ve genellikle aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçının kombinasyonu kullanılır:

 • İlaç tedavisi: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerde ilaç tedavisi çocuğun veya ergenin belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir ve onların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını düzene sokmaya yardımcı olabilir. Ancak, ilaç tedavisi genellikle diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılır ve çocuğun veya ergenin ilaçların dozajını ve kullanım sıklığını doktor veya psikiyatrist tarafından yönetilir.

 • Psikoterapi: Çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler, genellikle psikoterapiyle tedavi edilebilir. Psikoterapi, çocuğun veya ergenin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlamaya ve değiştirmeye yardımcı olan bir tür terapidir. Psikoterapi, çocuğun veya ergenin belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir ve onların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını düzene sokmaya yardımcı olabilir.

 • Eğitim ve destek: Çocuk ve ergenlerde zihinsel gerilikler, genellikle eğitim ve destek programlarıyla tedavi edilebilir. Bu programlar, çocuğun veya ergenin zihinsel geriliklerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir ve onların sosyal ilişkilerini ve akademik başarılarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavi edilmesinde önemli olan noktalar şunlardır:

 • Tedaviye erken başlanması: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavi edilmesinde önemli olan noktalardan biri, tedavinin erken başlanmasıdır. Zihinsel geriliklerin belirtileri erken fark edildiğinde, tedavi daha etkili olabilir ve çocuğun veya ergenin belirtilerinin daha fazla ilerlemesini önleyebilir.

 • Tedaviye uyum: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavi edilmesinde önemli olan noktalardan biri, tedaviye uyumdur. Tedavi planına uyulması, çocuğun veya ergenin belirtilerinin azaltılmasına ve düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının düzene sokulmasına yardımcı olabilir.

 • Tedavi süresinin uzatılması: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavi edilmesinde önemli olan noktalardan biri, tedavi süresinin uzatılmasıdır. Zihinsel gerilikler, genellikle kalıcıdır ve bir kez ortaya çıktıktan sonra insanın yaşamının geri kalanında devam edebilir. Bu nedenle, çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavi edilmesinde tedavi süresinin uzatılması önemlidir.

 • Aile ve sosyal destek: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavi edilmesinde önemli olan noktalardan biri, aile ve sosyal destektir. Çocuğun veya ergenin ailesinin ve sosyal çevresinin desteği, çocuğun veya ergenin tedavisine uyumuna yardımcı olabilir ve onların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını düzene sokmaya yardımcı olabilir.

Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavisinde öğrenme becerileri önemlidir çünkü bu gerilikler, çocuğun veya ergenin öğrenme becerilerini etkileyebilir. Öğrenme becerilerinin geliştirilmesi, çocuğun veya ergenin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını düzene sokmaya yardımcı olabilir ve onların okul başarılarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Öğrenme becerileri geliştirilirken aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılabilir:

 • Özel eğitim: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavisinde özel eğitim, çocuğun veya ergenin öğrenme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Özel eğitim, çocuğun veya ergenin öğrenme becerilerini geliştirmeye yardımcı olan özel öğretmenler tarafından verilir ve çocuğun veya ergenin belirtilerine göre özel olarak tasarlandığı için çok etkilidir.

 • Okul adaptasyonu: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavisinde okul adaptasyonu, çocuğun veya ergenin öğrenme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Okul adaptasyonu, çocuğun veya ergenin okula uyumunu sağlamaya yardımcı olan özel öğretmenler tarafından verilir ve çocuğun veya ergenin belirtilerine göre özel olarak tasarlandığı için çok etkilidir.

 • Konsantrasyon ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi: Çocuk ve ergenlerde zihinsel geriliklerin tedavisinde konsantrasyon ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi, çocuğun veya ergenin öğrenme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Konsantrasyon ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi, çocuğun veya ergenin belirtilerine göre özel olarak tasarlandığı için çok etkilidir.