Davranış Bozuklukları
30 Mar 21

Davranış Bozuklukları

Tüm küçük çocuklar zaman zaman yaramaz, meydan okuyan ve dürtüsel olabilirler ve bu son derece normaldir. Ancak bazı çocuklar, yaşlarına göre normların dışında kalan son derece zor ve meydan okuyucu davranışlara sahiptir.

En yaygın yıkıcı davranış bozuklukları arasında karşı gelme bozukluğu, davranış bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yer alır. Bu üç davranış bozukluğu bazı ortak semptomları paylaşır, bu nedenle teşhis zor ve zaman alıcı olabilir. Bir çocuk veya ergen aynı anda iki bozukluğa sahip olabilir. Diğer şiddetlendirici faktörler arasında duygusal sorunlar, duygudurum bozuklukları, aile zorlukları ve madde bağımlılığı yer alabilir.

Karşı Gelme Bozukluğu

Yaklaşık 12 yaşın altındaki her on çocuktan birinde karşı gelme bozukluğu olduğu düşünülmektedir.  Erkek çocuklarda kız çocuklara göre iki kat fazla görülmektedir. Karşı gelme bozukluğu olan bir çocuğun tipik davranışlarından bazıları şunlardır:

 • Kolayca öfkelenme, sinirlenme veya rahatsız olma
 • Sık öfke nöbetleri
 • Yetişkinlerle, özellikle de ebeveynler gibi hayatlarındaki en tanıdık yetişkinlerle sık sık tartışma
 • Kurallara uymayı reddetme
 • Kasıtlı olarak başkalarını kızdırmaya veya sinirlendirmeye çalışıyor gibi görünme
 • Düşük özgüven
 • Düşük hayal kırıklığı eşiği
 • Herhangi bir talihsizlik veya yanlış davranış için başkalarını suçlamaya çalışma


Davranış Bozukluğu

Davranış bozukluğu olan çocuklar, suçlu davranışları ve kuralları reddetmeleri nedeniyle genellikle 'kötü çocuklar' olarak değerlendirilirler. On yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde beşinde davranış bozukluğu olduğu düşünülmektedir ve erkek çocuklarda kız çocuklara göre dört katından daha fazla görülmektedir. Davranış bozukluğu olan çocukların yaklaşık üçte birinde aynı zamanda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) da bulunmaktadır.

Davranış bozukluğu olan bir çocuğun tipik davranışlarından bazıları şunlar olabilir:

 • Ebeveynlere veya diğer otorite figürlerine itaat etmeyi sık sık reddetme
 • Tekrarlanan okuldan kaçışlar
 • Çok erken yaşta sigara ve alkol de dahil olmak üzere uyuşturucu kullanma eğilimi
 • Başkaları için empati eksikliği
 • Hayvanlara ve diğer insanlara karşı saldırgan olmak, zorbalık, fiziksel veya cinsel istismar dahil sadist davranışlar göstermek
 • Fiziksel kavga başlatma isteği
 • Fiziksel kavgalarda silah kullanmak
 • Sık yalan söylemek
 • Hırsızlık, kasıtlı olarak yangın çıkarma, evlere zorla girme ve vandalizm gibi suç teşkil eden davranışlar
 • Evden kaçma eğilimi
 • Nadiren de olsa intihar eğilimleri


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Çocukların yaklaşık yüzde iki ila beşinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) sahip olduğu ve erkeklerde kızlara göre üç kat daha fazla görüldüğü düşünülmektedir. DEHB'nin özellikleri şunları içerebilir:

 • Dikkatsizlik - konsantre olma zorluğu, talimatları unutmak, hiçbir şeyi tamamlamadan bir görevden diğerine geçmek.
 • Dürtüsellik - başkalarından daha yüksek sesle konuşmak, kolayca ve çabuk sinirlenmek, kazaya eğilimli olmak.
 • Aşırı hareketlilik - sürekli huzursuz ve kıpır kıpır olmak.


Çocuk Davranış Bozukluklarında Risk Faktörleri

Çocuk davranış bozukluklarının bazı risk faktörleri şunlardır:

Cinsiyet - erkek çocukların davranış bozukluklarından muzdarip olma olasılığı kızlara göre çok daha yüksektir. Bunun nedeninin genetik mi yoksa sosyalleşme deneyimleriyle mi bağlantılı olduğu belirsizdir.

Gebelik ve doğum - zor gebelikler, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı bazı durumlarda çocuğun yaşamının ilerleyen dönemlerinde sorunlu davranışlar sergilemesine katkıda bulunabilir.

Mizaç - erken yaşlardan itibaren yönetilmesi zor, huysuz veya agresif olan çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde davranış bozuklukları geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Aile yaşamı - İlgisiz ve kayıtsız ailelerde davranış bozuklukları daha olasıdır. Örneğin, aile içi şiddet, yoksulluk, zayıf ebeveynlik becerileri veya madde bağımlılığının sorun olduğu ailelerde çocuk daha fazla risk altındadır.

Öğrenme güçlükleri -okuma ve yazma ile ilgili problemler genellikle davranış problemleri ile ilişkilidir.

Zihinsel engeller - zihinsel engelli çocuklarda davranış bozuklukları görülme olasılığı iki kat daha fazladır.

Beyin gelişimi - çalışmalar, beynin dikkati kontrol eden bölgelerinin DEHB'li çocuklarda daha az aktif olduğunu göstermiştir.


Çocuk Davranış Bozukluklarının Teşhisi

Yıkıcı davranış bozuklukları karmaşıktır ve birlikte çalışan birçok farklı faktör içerebilir. Örneğin, davranış bozukluğunun suçlu davranışlarını sergileyen bir çocuk aynı zamanda DEHB, anksiyete, depresyon ve zor bir ev yaşamına sahip olabilir.

Tanı yöntemleri şunları içerebilir:

 • Bir çocuk psikiyatristi tarafından teşhis edilmesi gerekir.
 • Ebeveynler, çocuklar ve öğretmenlerle derinlemesine görüşmeler yapılır.
 • Davranış kontrol listeleri veya standartlaştırılmış anketler yapılır.
 • Çocuğun davranışı, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nda yer alan yıkıcı davranış bozuklukları kriterlerini karşılıyorsa tanı konur.


Çocuğun davranışını bozabilecek diğer akut stres faktörlerini elemek önemlidir. Örneğin, hasta bir ebeveyn veya diğer çocuklar tarafından mağdur edilmek, çocuğun tipik davranışındaki ani değişikliklerden sorumlu olabilir ve bu faktörler dikkate alınmalıdır.

Çocuklarda Davranış Bozukluklarının Tedavisi

Davranış bozukluğu olan ve tedavi edilmeyen çocuklar büyüyüp işlevsiz yetişkinler olabilirler. Genel olarak, müdahale ne kadar erken olursa, sonuçların da o kadar iyi olması muhtemeldir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü ve Okul Eğitim Programları Ofisi için yürütülen büyük bir çalışma, DEHB için dikkatlice tasarlanmış ilaç yönetimi ve davranış tedavisinin okulda ve evde tüm davranış ölçümlerini iyileştirdiğini göstermiştir.

Tedavi genellikle çok yönlüdür ve belirli bir bozukluğa ve buna katkıda bulunan faktörlere bağlıdır, genel olarak şunları içerir:

 • Ebeveyn eğitimi - örneğin, ebeveynlere çocuklarıyla nasıl iletişim kuracaklarını ve onları nasıl yöneteceklerini öğretmek.
 • Aile terapisi - iletişim ve sorun çözme becerilerini geliştirmek için tüm aileye yardım edilir.
 • Bilişsel davranış terapisi - çocuğun düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olmak için yapılır.
 • Sosyal eğitim - çocuğa nasıl sohbet edileceği veya başkalarıyla nasıl işbirliği içinde oyun oynanacağı gibi önemli sosyal beceriler öğretilir.
 • Öfke yönetimi - çocuğa artan hayal kırıklığının işaretlerini nasıl tanıyacağı öğretilir ve öfkesini ve agresif davranışlarını yatıştırmak için tasarlanmış bir dizi başa çıkma becerisi verilir. Rahatlama teknikleri ve stres yönetimi becerileri de öğretilir.
 • İlişkili sorunlar için destek - örneğin, öğrenme güçlüğü olan bir çocuk profesyonel destekten faydalandırılır.
 • Cesaretlendirme - davranış bozukluğu olan birçok çocuk okulda ve başkalarıyla etkileşimlerinde tekrarlanan başarısızlıklar yaşar. Çocuğu kendi özel yeteneklerinde (spor gibi) başarılı olması için teşvik etmek özsaygı oluşturmasına yardımcı olabilir.
 • İlaç tedavisi - dürtüsel davranışları kontrol etmeye yardımcı olmak için ilaç tedavisi verilir.

KAYNAK: betterhealth.vic.gov.au