İstismar ve İhmal
30 Mar 21

İstismar ve İhmal

Bedensel ruhsal ve cinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı 0-18 yaş arasındaki dönem çocukluk dönemi olarak tanımlanır.

Bu dönem içerisinde çocuğun bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimlerini engelleyen ya da beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasına çocuk istismarı denmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise “çocuk ihmali” olarak tanımlanmaktadır. 

Çocuk istismarı ve ihmali gerçek boyutları iyi bilinmeyen çok ciddi toplumsal bir sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar ile bireylerde yaşam boyu iş gücü yitimi, uzun süreli ve yineleyici tetkik ve tedaviler nedeniyle topluma önemli ekonomik yük getiren bir sağlık sorunudur.

Çocuğa yönelik kötü muamelenin fiziksel, cinsel ve duygusal istismar ile ihmal olmak üzere dört farklı boyutu vardır.

Fiziksel İstismar: Çocuğa karşı; sağlığına, yaşamına, gelişimine veya onuruna zarar veren ya da zarar verebilme olasılığı yüksek,  kasıtlı fiziksel güç kullanılmasıdır. Fiziksel bulgular nedeniyle de saptanması en kolay olan istismar türüdür. Vurma, yakma, itme, ısırma, çimdikleme, silah kullanma, dövme, bir cisimle dövme, tekmeleme, istenmeyen bir madde dökme, boğmaya çalışma, sarsma gibi davranışları içerir.

Duygusal İstismar: Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum kalması ve bunun çocuk üzerinde psikolojik sorunlara neden olması durumudur. Çocuğun özleştireceği bir figürün bulunmaması, duygusal paylaşımın olmaması, hareketlerinin kısıtlanması, çocuğa olumsuz özelliklerin yüklenmesi, kasıtlı olarak sözel ve davranışsal olumsuz uyarı verilmesi, izole edilmesi, reddedilmesi, korkutulması, haksız yere suçlanması, gelişimi konusunda uygun olmayan beklentilerin olması gibi tutumları kapsar.

Cinsel İstismar: Çocuğun tam olarak anlayamadığı,  onay vermesinin mümkün olamayacağı,  gelişimsel olarak hazır olmadığı ya da toplumun yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe dahil edilmesidir. Aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir:

Dokunma olmaksızın yapılan cinsel istismar; Sözel sataşmalar, uygunsuz telefon konuşmaları, teşhircilik, röntgencilik, çocuğun cinsel ilişki sahnesine doğrudan maruz bırakılması, çocuğun pornografik malzemeler için kullanılması

Dokunmanın yer aldığı cinsel istismar; oral-genital, genital-genital, genital-rektal, el ile genital temas, rektal bölgelere veya vücudun diğer bölgelerine dokunma

Şiddet kullanarak yapılan cinsel istismar

İhmal: Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmamasıdır.


Çocuk İstismarını Kolaylaştıran Başlıca Risk Faktörleri: 

 1. Çocuk ile ilgili risk faktörleri
 2. Anne-baba ya da bakım veren ile ilgili risk faktörler
 3. Ailenin sosyal yapısı ile ilgili risk faktörleri
 4. Toplumla ilgili risk faktörleri


Çocuk ile ilgili risk faktörleri:

 • İstenmeyen çocuklar ya da istenmeyen cinsiyette çocuklar, doğuştan anomaliler, mizaç vb. nedenlerle ailenin beklentilerini karşılayamayan çocuklar
 • Zihinsel gerilik, erken doğum, kronik hastalık gibi nedenlerle sürekli bakım gerektiren çocuklar
 • Engelli çocuklar
 • Hiperaktivitesi, tehlikeli davranış sorunları olan çocuklar
 • Üvey çocuklar
 • Sık ve uzun süre ağlayan çocuklar

Anne-baba ya da bakım veren ile ilgili risk faktörleri:

 • Genç ebeveyn, yalnız yaşayan ebeveyn
 • Eğitim eksikliği (Çocuk gelişimi hakkında bilgisizlik, bilinçsizlik)
 • Alkol ve/veya uyuşturucu kullanıyor olmak
 • Çocukken istismara uğramış olmak
 • Fiziksel veya psikiyatrik bir hastalık varlığı
 • Dürtü ve öfke kontrolünün yetersizliği
 • Toplumsal iletişim becerilerinin yetersizliği

Ailenin sosyal yapısı ile ilgili risk faktörleri:

 • Ebeveyn ve çocuk bağının kopuk olması ve bağın kurulamaması
 • Çok çocuklu, katı disiplin uygulayan aileler
 • Ekonomik sıkıntı, işsizlik, aile içi şiddet varlığı
 • Sosyal destek sistemlerinin yetersizliği
 • Evlilikteki veya yakın ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle aile yapısının bozulması, bunun sonucunda çocukta veya erişkinde duygusal ve zihinsel sorunların ortaya çıkması
 • Aile bireyleri arasındaki bağın zayıf olması, sözel ve psikolojik çatışmaların sık yaşanması

Toplumla ilgili risk faktörleri:

 • Çocuğu koruyan yasaların yetersizliği
 • Çocuğa verilen değerin düşük olması
 • Cinsel ayrımcılık ve toplumsal eşitsizlik
 • Şiddetin kabul edilir olması, hoş görüyle karşılanması, organize şiddetin varlığı (savaş, terör, yüksek suç oranları)
 • Pedofili
 • Kontrolsüz internet
 • Kültürel normlar


Çocuk ve Ergenler Neden İhmal ve İstismarı Gizleyebilir?

 • Aile bütünlüğünü korumayı amaçlama
 • Daha ağır şekilde cezalandırılacağından korkma
 • Çocukların bu yaşantıyı istismar olarak algılamama
 • Fiziksel istismarı hak ettiklerini düşünme ve cezalarının karşılığı olarak görme
 • Söylemekten utanma
 • Bir şeyin değişmeyeceğini düşünme


 • Çocuklarla çalışan profesyonellerin fizik istismarı tanımaları çok önemlidir. Fark edilmeyen çocukların fiziksel ve ruhsal olarak ciddi zarar görme ihtimalleri yüksektir.

 • Fiziksel İstismardan Şüphelenilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

 • Tedaviye başvurmada gecikme
 • Verilen öykünün değiştirilmesi
 • Anne ve babanın verdiği öykünün farklı olması
 • Öykünün çelişkiler içermesi
 • Öykünün çocuğun yaş ve gelişim düzeyi ile uyumsuz olması
 • Öykünün çocuğun fiziksel bulgularına uymaması
 • Çocuğun kardeşinin suçlanması
 • Çocuğun kardeşinde de sık sık yaralanmanın meydana geliyor olması
 • Çocuğun anne-babayı suçlaması


 • Fiziksel İstismara Uğrayan Çocuklarda Hangi Ruhsal Sorunlar Ortaya Çıkabilir?

 • Çocuklarda gelişim geriliği, kendine zarar verici davranışlar ve intihar girişimlerine neden olabilir.
 • Ders başarısızlığı, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, sınıf tekrarı ve okul devamsızlığı sık görülür.
 • Fiziksel istismara uğramış çocuklar yakın ilişki kurmakta zorlanırlar, karşısındakini zorlayıcı davranışlar sergilerler ve duygusal yoğunluğu az olan ilişkiler kurma eğilimindedirler.
 • Madde kötüye kullanımı, tehlikeli cinsel davranışlar, davranış bozukluğu görülebilir.
 • Depresyon, benlik saygısında azalma, kaygı sorunları, uyku ve iştah sorunları daha fazla görülür.

 • KAYNAK: sagligim.gov.tr, mentalica.com.tr