Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal-iletişimsel alanda belirgin yetersizlik, sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile karakterize bir çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluğudur.

Erken tanı ile tedavi ve destek süreci erken başlatılabilmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu'nun erken teşhis edilebilmesi için ebeveyn ve bakıcıların çocuklardaki erken dönem belirtilerini gözlemlemesi oldukça önemlidir.

0-12 Ay Klinik Belirtiler

 • Göz teması kurmamak
 • Gülümsemeye veya seslenmeye tepki vermemek
 • Çevre ile ilişki kurmamak
 • Yüksek seslerden rahatsız olmak
 • Karşılaştığı yeni durumlarda rahatlamak için bir ebeveyne bakmamak
 • Yabancı kaygısı yaşamamak
 • Uzun süre tek başına oynamaktan mutlu olmak
 • 6-9 aylık dönemde hiç babıldamamakya da nadiren babıldamak
 • 8-9 aylık dönemde "Ce Eeee" oyununa tepkisiz kalmak

12-24 Ay Klinik Belirtiler

 • Bir yaşında anne, baba gibi tek kelimeleri söylememek
 • İki yaşında basit cümleler kullanma gibi dil becerilerini geliştirmemek
 • Göz teması kurmamak ya da kısıtlı kurmak
 • İsmine seslendiğinde bakmamak
 • Basit komutları anlamamak
 • Gösterdiğiniz bir eşyaya dönüp bakmamak
 • Başkalarını taklit etmemek
 • El çırpma, sallanma veya dönme gibi tekrarlayan davranışlarda bulunmak
 • Oyuncakları ile amacına uygun oynamamak, sadece oyuncağın detaylarına ilgi göstermek

Çocukta bu belirtilerden herhangi birinin varlığı halinde Çocuk Psikiyatristi ile yapacağınız görüşmede tanısal değerlendirme için mutlaka bu belirtilerden bahsediniz.