Denver Gelişim Tarama Testi
30 Mar 21

Denver Gelişim Tarama Testi

Denver Gelişimsel Tarama Testi (Denver Developmental Screening Test) çocuğun zihinsel, dil, sosyal ve fiziksel gelişimini ölçen bir testtir. Bu test, çocuğun yaşına uygun olarak belirlenen gelişimsel hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir. Bu test, çocuğun yaşına uygun olmayan bir gelişimin varlığını tespit etmeyi amaçlar ve böylece çocuğun gelişiminde olası sorunların erken tespit edilebilmesine yardımcı olur.

Denver Gelişimsel Tarama Testi, 0-6 yaş arası çocuklar için tasarlandı. Test, çocuğun yaşına uygun olarak belirlenen gelişimsel hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir. Test, çocuğun dil, zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimini ölçen birçok aktivite içerir. Bu aktiviteler arasında nesne tanıma, kelime eşleştirme, parça takma ve dil kullanımı gibi çeşitli beceriler bulunur. Bu test, çocuğun gelişiminde olası sorunların erken tespit edilebilmesine yardımcı olur ve böylece çocuğun gelişimine yardımcı olmak için gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.