Özgül Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Testleri
30 Mar 21

Özgül Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Testleri

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) değerlendirme testleri, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların zihinsel becerilerini ve dil becerilerini ölçmek için kullanılır. Bu testler, çocuğun okuma, yazma, matematik ve dil becerilerini değerlendirir. ÖÖG değerlendirme testleri, çocuğun zihinsel becerilerinin gelişimine yardımcı olmak için yapılır ve çocuğun okul ve öğrenme deneyimlerine uygun bir ortamın sağlanmasına yardımcı olur. ÖÖG değerlendirme testleri, çocuğun özel öğrenme güçlüğü olası sorunlarının tespit edilebilmesine yardımcı olur ve böylece çocuğun gelişimine yardımcı olmak için gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

ÖÖG değerlendirme testleri arasında WISC-IV, K-BIT ve Woodcock-Johnson Zeka Testleri gibi çeşitli testler bulunur. Bu testler, çocuğun zihinsel becerilerinin gelişimine yardımcı olmak için yapılır ve çocuğun okul ve öğrenme deneyimlerine uygun bir ortamın sağlanmasına yardımcı olur.