Otizm Değerlendirme Ölçeği
30 Mar 21

Otizm Değerlendirme Ölçeği

Otizm Değerlendirme Ölçeği (Autism Assessment Scale, AAS) otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin değerlendirilmesi için geliştirilmiş bir ölçektir. Bu ölçek, bireylerin zihinsel, dil, sosyal ve davranışsal becerilerini değerlendirmeyi amaçlar. Otizm Değerlendirme Ölçeği, birbirinden farklı yaş grupları için farklı versiyonları bulunan bir ölçektir. Örneğin, 0-3 yaş arası çocuklar için Mini Otizm Değerlendirme Ölçeği (Mini-AAS), 4-11 yaş arası çocuklar için Otizm Değerlendirme Ölçeği-Çocuk Formu (AAS-C) ve 12 yaş ve üstü bireyler için Otizm Değerlendirme Ölçeği-Yetişkin Formu (AAS-A) vardır.

Otizm Değerlendirme Ölçeği, bir bireyin otizm spektrum bozukluğu olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir. Ölçeğin uygulanması için, öncelikle bir çocuk psikiyatristi bireyin genel sağlık durumunu ve geçmişini inceler. Daha sonra, bireyin zihinsel, dil, sosyal ve davranışsal becerilerini değerlendiren bir seri test yapılır. Bu testler, bireyin konuşma ve dil becerilerini, dikkatini ve öğrenme yeteneklerini, sosyal ilişki kurma becerilerini ve davranışlarını değerlendirir.

Otizm Değerlendirme Ölçeği, bireyin otizm spektrum bozukluğu olup olmadığını değerlendirmede kullanılan bir ölçektir. Ancak, bu ölçek bireyin otizm spektrum bozukluğunun derecesini veya şiddetini değerlendirmeyi amaçlamaz. Bu nedenle, bireyin otizm spektrum bozukluğunun derecesinin veya şiddetinin değerlendirilmesi için başka ölçekler ve yöntemler de kullanılabilir.

Otizm Değerlendirme Ölçeği, bireylerin otizm spektrum bozukluğu olup olmadığını değerlendirirken birçok faktöre dayanır. Ölçek, bireyin konuşma ve dil becerilerini, dikkatini ve öğrenme yeteneklerini, sosyal ilişki kurma becerilerini ve davranışlarını değerlendirir. Otizm Değerlendirme Ölçeği, bireylerin otizm spektrum bozukluğu olup olmadığını değerlendirirken aşağıdaki faktörlere dikkat edilir:

  • Konuşma ve dil becerileri: Bireylerin konuşma becerileri, dil becerileri ve iletişim becerileri değerlendirilir. Bu, bireylerin konuşma ve dil becerilerinin ne kadar geliştiğini ve iletişim kurma becerilerinin ne kadar iyi olduğunu gösterir.

  • Dikkat ve öğrenme yetenekleri: Bireylerin dikkatini ve öğrenme yeteneklerini değerlendirir. Bu, bireylerin ne kadar odaklanabildiğini ve ne kadar öğrenebildiğini gösterir.

  • Sosyal ilişki kurma becerileri: Bireylerin sosyal ilişki kurma becerileri değerlendirilir. Bu, bireylerin ne kadar sosyalleşebildiğini ve ne kadar iyi iletişim kurabildiğini gösterir.

  • Davranışlar: Bireylerin davranışları da değerlendirilir. Bu, bireylerin ne kadar uyumlu ve ne kadar düzenli bir davranış sergilediğini gösterir.

Otizm Değerlendirme Ölçeği genellikle psikiyatristler ve psikologlar tarafından uygulanır. Ölçeğin uygulanması için, öncelikle bireyin genel sağlık durumu ve geçmişi incelenir. Daha sonra, bireyin zihinsel, dil, sosyal ve davranışsal becerilerini değerlendiren bir seri test yapılır. Bu testler, bireyin konuşma ve dil becerilerini, dikkatini ve öğrenme yeteneklerini, sosyal ilişki kurma becerilerini ve davranışlarını değerlendirir.