Oyun Terapisi
30 Mar 21

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, bir kişinin oyun aracılığıyla yaşadığı duyguları, düşünceleri ve davranışlarını keşfetme ve değiştirme amacıyla uygulanan bir terapidir. Oyun terapisi, çocuklar için en sık kullanılan terapilerden biridir, ancak yetişkinler için de uygulanabilir. Oyun terapisi, birçok farklı nedenle kullanılabilir, ancak en yaygın nedenler arasında çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu (OSB), cinsel istismar ve şiddet gibi travmalar, davranış sorunları ve iletişim becerilerinde yetersizlikler yer alır.

Oyun terapisi, çocuğun dil becerilerinin gelişmemiş olması durumlarında bile etkili olabilir. Oyun terapisinde, çocuğun oyun aracılığıyla ifade ettiği düşünceleri ve duyguları yorumlayarak, onların yaşadığı zorluklara daha iyi anlam verebilir ve onlara destek olabilir. Oyun terapisi, çocuğun iç dünyasına daha iyi ulaşılmasını ve anlaşılmasını sağlar.

Oyun terapisinde, çocuğun oyun oynadığı ortam genellikle terapist tarafından tasarlanır. Bu ortam, çocuğun yaşına, zorluklarına ve ilgi alanlarına göre değişebilir. Örneğin, bir çocuğun DEHB teşhisi almış olması durumunda, terapist, oyun ortamında koşuşturmaları ve fiziksel hareketleri teşvik eden oyunlar seçebilir. Bir çocuğun otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun terapisi için ise, daha sakin ve düzenli bir oyun ortamı düşünülebilir. Oyun terapisi, çocuğun oyun oynadığı ortamda, terapistle ve diğer çocuklarla iletişim kurmasını ve ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Oyun terapisi, çocuğun davranışlarını ve düşüncelerini değiştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda çocuğun zorluklarını anlamasına ve onlarla başa çıkma yollarını keşfetmesine yardımcı olur. Örneğin, bir çocuğun düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeye yardımcı olmak için terapist, onun oyunlarını yorumlar ve ona bu oyunlarını nasıl değiştirebileceği konusunda fikirler sunar. Böylece, çocuğun kendi çözümlerini keşfetmesine yardımcı olunur ve onun daha iyi başa çıkma becerilerini geliştirir.

Oyun terapisi, terapistin çocuğun oyunlarını yorumlaması ve çocuğa bu oyunlarını nasıl değiştirebileceği konusunda fikirler sunmasını içerir. Bu süreçte, terapist çocuğun oyunlarını dinler ve onun düşüncelerini ve duygularını anlar. Terapist ayrıca, çocuğun oyunlarını yorumlar ve ona bu oyunlarını nasıl değiştirebileceği konusunda fikirler sunar.

Oyun terapisi, çocuğun iç dünyasını anlama ve ona yardımcı olma amacıyla tasarlandığından, bu terapi genellikle çocuğun yaşına ve zorluklarına göre değişir. Örneğin, bir çocuğun DEHB teşhisi almış olması durumunda, terapist onun oyunlarını yorumlar ve ona bu oyunlarını nasıl değiştirebileceği konusunda fikirler sunar. Bir çocuğun otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun terapisi için ise, daha sakin ve düzenli bir oyun ortamı düşünülebilir.

Oyun terapisi, çocuğun dil becerilerinin gelişmemiş olması durumlarında bile etkili olabilir. Bu durumlarda, çocuğun oyun aracılığıyla ifade ettiği düşünceleri ve duyguları yorumlayarak, onların yaşadığı zorluklara daha iyi anlam verebilir ve onlara destek olabilir. Bu sayede, çocuğun iç dünyasına daha iyi ulaşılır ve anlaşılır.

Oyun terapisi, terapistler tarafından yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de uygulanabilir. Yetişkinler için oyun terapisi, çocukluk döneminde yaşanan travmaları işlemeyi hedefleyebilir veya yetişkinlerin geçmişte yaşadıkları olayları işlemeyi ve bu olayların etkilerini azaltmayı hedefleyebilir.

Oyun terapisi, birçok farklı nedenle kullanılabilir. Örneğin, çocuklar için oyun terapisi, DEHB, OSB, cinsel istismar ve şiddet gibi travmalar, davranış sorunları ve iletişim becerilerinde yetersizlikler gibi durumlar için kullanılabilir. Yetişkinler için ise, oyun terapisi, çocukluk döneminde yaşanan travmaları işlemeyi hedefleyebilir veya yetişkinlerin geçmişte yaşadıkları olayları işlemeyi ve bu olayların etkilerini azaltmayı hedefleyebilir.

Oyun terapisi, terapistin çocuğun oyunlarını yorumlaması ve çocuğa bu oyunlarını nasıl değiştirebileceği konusunda fikirler sunmasını içerir. Bu sayede, çocuğun davranışlarını ve düşüncelerini değiştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda çocuğun zorluklarını anlamasına ve onlarla başa çıkma yollarını keşfetmesine yardımcı olur. Oyun terapisi, bir çocuğun iç dünyasına daha iyi ulaşılmasını ve anlaşılmasını sağlar ve onun daha iyi başa çıkma becerilerini geliştirir.